Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för miljöstudier Dir. 2011:123

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Expertgruppen för miljöstudier ska avvecklas senast den 30 november 2012. Expertgruppens webbplats ska bevaras i det skick den har när verksamheten avvecklas.