Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans (A 2011:0 Dir. 2012:21

Publicerad Uppdaterad

Tilläggsdirektivet anger att delredovisning inte ska lämnas. Uppdraget ska istället redovisas i sin helhet senast den 26 oktober 2012.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 5 maj 2011 kommittédirektiv om ett
effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans (dir. 2011:39).

Enligt de ursprungliga direktiven skulle utredningen senast
den 24 augusti 2012 delredovisa uppdraget om särskilda
kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om
främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.

Någon delredovisning ska inte lämnas. Uppdraget ska i
stället redovisas i sin helhet senast den 26 oktober 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Främlingsfienden inom oss

    Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet ger tio förslag till åtgärder i betänkandet.

Lagrådsremiss

Proposition