Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04) Dir. 2012:26

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Kommittén ska redovisa ett förslag till nya regler för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst baserad på historiska (faktiska) inkomster. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2012.