Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av samhällets alarmeringstjänst Dir. 2012:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition