Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Barns säkerhet i förskolan Dir. 2012:36

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska föreslå åtgärder för hur barns säkerhet i förskolan kan förbättras och säkerställas. Syftet med utredningen är att bättre kunna förebygga olyckor och tillbud i förskolan. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition