Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Dir. 2012:44

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska föreslå de författningsändringar som behövs för att hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna ombildas till ägarlägenheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 maj 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition