Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. (U 2011:04) Dir. 2012:101

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 februari 2013.