Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Begravningsfrågor Dir. 2012:118

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet. Syftet med översynen är att utveckla en flexibel och modern begravningslagstiftning.

Ladda ner:

Utredaren ska analysera
- behovet av ändrad lagstiftning i syfte att uppnå en miljömässig hantering av detaljer efter kremering, och
- hur ansökningsförfarande och prövning av nya begängelsemetoder skulle kunna gå till.

Utredaren ska föreslå lämpliga förändringar och lämna de författningsförslag som behövs. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

  • Tilläggsdirektiv till Begravningsmetodsutredningen

    Uppdraget till utredningen utvidgas bland annat genom att utredaren också ska utreda frågan om hur avgifterna även för begravningsverksamheten i Stockholms och Tranås kommuner kan inlemmas i systemet med en enhetlig begravningsavgiftssats.

  • Tilläggsdirektiv till Begravningsmetodsutredningen

    Uppdraget till utredningen utvidgas bland annat genom att utredaren också ska utreda frågan om hur avgifterna även för begravningsverksamheten i Stockholms och Tranås kommuner kan inlemmas i systemet med en enhetlig begravningsavgiftssats.

  • Begravningsfrågor

    En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet. Syftet med översynen är att utveckla en flexibel och modern begravningslagstiftning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition