Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 juni 2011 om kommittédirektiv för utredningen om vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels-och apoteksområdet (dir. 2011:55). I dessa direktiv beskrivs utredningens uppdrag i de delar som gäller maskinell dosdispensering, ägandet i Apoteket Farmaci AB, handel med läkemedel för djur samt ett antal övriga frågor. Utredningen har därefter tagit sig namnet Läkemedels- och apoteksutredningen.

Utredningen ska i de delar som rör hur en obligatorisk läkemedelsförsäkring ska utformas inom förmånerna, ägandet av Apoteket Farmaci AB och vissa frågor om läkemedel och miljö redovisa uppdraget den senast 1 april 2013. Övriga frågor i uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Läkemedel för särskilda behov

    I lagrådsremissen behandlas vissa frågor om läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige. Sådana läkemedel som avses är licensläkemedel, dvs. läkemedel som Läkemedelsverket har beslutat får säljas trots att de inte är godkända för försäljning i Sverige, dvs. läkemedel som tillverkas på apotek för en enskild patient utifrån förskrivarens angivna komposition samt lagerberedningar.

Proposition (2 st)

  • Läkemedel för särskilda behov

    I propositionen behandlas vissa frågor om läkemedel som inte är godkända för försäljning i Sverige. Sådana läkemedel som avses är licensläkemedel, extemporeläkemedel och lagerberedningar.

  • Uppföljning av smittskyddsläkemedel

    I propositionen lämnas förslag om ändring i lagen om receptregister på så sätt att receptregistret ska få innehålla uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen.