Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (Ju 2012:11) Dir. 2013:39

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 28 juni 2012 kommittédirektiv om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (dir. 2012:76). Utredningen har tagit namnet Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.

Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 30 september 2013. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

    Genom att alltmer offentligt finansierad verksamhet inom t.ex. välfärdssektorn bedrivs i privat regi har möjligheterna till insyn i hur de offentliga medlen används minskat. Det är därför angeläget att ett förstärkt meddelarskydd införs för att förbättra insynen och därigenom upprätthålla kvaliteten i verksamheterna.

Proposition (1 st)

  • Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

    Genom att alltmer offentligt finansierad verksamhet inom t.ex. välfärdssektorn bedrivs i privat regi har möjligheterna till insyn i hur de offentliga medlen används minskat. Det är därför angeläget att ett förstärkt meddelarskydd införs för att förbättra insynen och därigenom upprätthålla kvaliteten i verksamheterna.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)