Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till PSI-utredningen Dir. 2013:41

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 januari 2013 kommittédirektiv om bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (dir. 2013:2). Utredningen har antagit namnet PSI-utredningen.
En del av uppdraget skulle redovisas senast den 13 juni 2013. Delredovisningen utgår.

Hela uppdraget ska istället redovisas senast den 30 oktober 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition