Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om rätt information i vård och omsorg (S 2011:13) Dir. 2013:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tilläggsdirektivet gäller förkortad tid för en viss del av uppdraget och förlängd tid för huvuddelen av uppdraget.