Tilläggsdirektiv till Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar (U 2012:08) ID-nummer: Dir. 2013:44

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 15 oktober 2013.