Kommittédirektiv från Statsrådsberedningen

Tilläggsdirektiv till Kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. Dir. 2013:42

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2013.