Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om genomförande av EU:s direktiv om offentlig upphandling, upphandling inom områdena vatten, e Dir. 2013:92

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Precisering av och förlängd tid för uppdraget. Uppdraget i dess helhet ska redovisas senast den 1 maj 2014.