Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02) Dir. 2013:106

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs nu. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 15 april 2016.