Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2013:108

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Digitaliseringskommissionen ska utöver det nuvarande uppdraget dels administrera det frivilliga regionala signatärskapet, dels ta över den administrativa funktionen för Användningsforum.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (4 st)

Lagrådsremiss

Proposition