Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Veteranutredningen Dir. 2011:03

Publicerad Uppdaterad

Regeringen beslutade den 23 augusti 2012 tilläggsdirektiv om ett utvidgat uppdrag för utredningen att följa upp det pågående genomförandet av den svenska veteransoldatpolitiken. Utredningstiden förlängs för detta uppdrag. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition