Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Bättre möjligheter att motverka diskriminering Dir. 2014:10

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska föreslå hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras. Syftet med utredningen är att ge förslag som säkerställer goda förutsättningar för personer som utsätts för diskriminering att ta till vara sina rättigheter.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas senast den 13 juni 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Bättre skydd mot diskriminering

    Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering har flera förslag i sitt betänkande, bland annat att en diskrimineringsnämnd ska skapas som ett alternativ till domstolsprövning och att Skolinspektionen ska arbeta mot diskriminering i skolan.

Lagrådsremiss

Proposition