Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14) Dir. 2014:14

Publicerad Uppdaterad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 8 december 2011 kommittédirektiv om en modern säkerhetsskyddslag (dir. 2011:94). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 april 2014.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

    Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Kraven på säkerhetsskyddet har förändrats genom utvecklingen i omvärlden och på informationsteknikområdet, ökningen av säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs i enskild regi och en ökad internationell samverkan.

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (12 st)