Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Förbättrad bostadssituation i storstadsregionerna Dir. 2014:26

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska se över och analysera bostadssituationen i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och föreslå hur den kan förbättras. Det övergripande syftet är att få till stånd ett ökat bostadsbyggande och att bidra till socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling i storstadsregionerna.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2015.