Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Kraftsamling i arbetet mot antiziganism Dir. 2014:47

Publicerad Uppdaterad

En kommission mot antiziganism ska komplettera och förstärka samhällets insatser på området. Syftet med kommissionen är att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt.

Ladda ner:

Kommissionen ska bland annat

 • samla kunskaperna om antiziganism och i samråd med berörda aktörer bidra till att sprida och förbättra genomslaget av befintlig kunskap,
 • identifiera och förmedla goda exempel på åtgärder och metoder för att motverka och förebygga antiziganism,
 • delta i den allmänna debatten och medverka i olika former av utbildnings- och informationsverksamhet,
 • ta ställning till vilka insatser som kommissionen kan genomföra eller bidra till för att motverka antiziganism inom den offentliga förvaltningen och skolan, och
 • följa utvecklingen och sammanställa de granskningar och åtgärder som har vidtagits av olika aktörer när det gäller frågan om registrering av romer på etnisk grund.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 maj 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Kommissionen mot antiziganism

  Kommissionen får ett utvidgat uppdrag att ta fram och sprida ett material som utgår från vitboken till skolor och andra delar av samhället som berörs av innehållet i vitboken.

 • Kraftsamling i arbetet mot antiziganism

  En kommission mot antiziganism ska komplettera och förstärka samhällets insatser på området. Syftet med kommissionen är att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Kraftsamling mot antiziganism

  Kommissionen mot antiziganism har haft regeringens uppdrag att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt. Antiziganism är den särskilda rasism som romer utsätts för.

Lagrådsremiss

Proposition