Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar Dir. 2014:51

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En kommitté i form av en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar ska främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna och utveckla förutsättningarna för sådant lärande. Delegationen ska redovisa hur arbetet fortskrider senast den 1 oktober 2014 och därefter lämna sådana redovisningar senast den 1 april varje år.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • YA lär dig jobbet på jobbet

    Regeringen beslutade den 3 april 2014 att tillsätta en Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för Yrkesintroduktionsanställningar. Delegationen antog namnet YA-delegationen.

Lagrådsremiss

Proposition