Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Kommissionen mot antiziganism Dir. 2014:121

Publicerad Uppdaterad

Kommissionen får ett utvidgat uppdrag att ta fram och sprida ett material som utgår från vitboken till skolor och andra delar av samhället som berörs av innehållet i vitboken.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas i kommissionens slutredovisning, senast den 20 maj 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Kommissionen mot antiziganism

    Kommissionen får ett utvidgat uppdrag att ta fram och sprida ett material som utgår från vitboken till skolor och andra delar av samhället som berörs av innehållet i vitboken.

  • Kraftsamling i arbetet mot antiziganism

    En kommission mot antiziganism ska komplettera och förstärka samhällets insatser på området. Syftet med kommissionen är att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kraftsamling mot antiziganism

    Kommissionen mot antiziganism har haft regeringens uppdrag att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt. Antiziganism är den särskilda rasism som romer utsätts för.

Lagrådsremiss

Proposition