Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsbeskattningsutredningen Dir. 2014:122

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 29 mars 2012 direktiv till en utredning med uppdrag att se över regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag (dir. 2012:22). Enligt direktiven skulle utredningen redovisa uppdraget senast den 1 februari 2014. Genom tilläggsdirektiv (dir. 2013:89) förlängdes utredningstiden till den 31 december 2014.

Utredningstiden förlängs ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2015.