Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (Ju 2013:12) Dir. 2014:142

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 19 juni 2013 kommittédirektiv om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet(dir. 2013:70). Utredningen har antagit namnet Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet.

Utredningen lämnade i maj 2014 delbetänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29).

Utredningen skulle ha redovisat uppdraget i övrigt senast den 24 juni 2015. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 december 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

  • Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

    Regeringen föreslår att det inom svensk hälso- och sjukvård ska bli tillåtet att utföra befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Det föreslås med andra ord att kravet på att det blivande barnet ska ha en genetisk koppling till minst en förälder vid assisterad befruktning tas bort. Det föreslås också andra åtgärder för att förenkla för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar, bland annat att befruktning utanför kroppen med donerade könsceller även ska få utföras vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus.

  • Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

    Regeringen föreslår att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som i dag finns för gifta par, registrerade partner och sambor.

Laddar...