Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Pensionärskommittén (S 1991:08) Dir. 2014:145

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ta bort gränsen för hur många ledamöter kommittén får bestå av. Kriteriet för att en pensionärsorganisation ska kunna få ingå i kommittén ska i stället grundas på om organisationen får statsbidrag enligt förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Samtliga sju pensionärsorganisationer som är med i kommittén får för närvarande statsbidrag.