Kommittédirektiv från Miljödepartementet

Tilläggsdirektiv till Klimatfärdplan 2050 M2014:03 Dir. 2014:166

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har denna dag beslutat ge tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) med uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk. Miljömålsberedningen övertar därmed det uppdrag som tidigare getts till utredningen Klimatfärdplan 2050 med de förändringar och kompletteringar som angetts i tilläggsdirektiven till Miljömålsberedningen (dir. 2014:165).
Utredningen om klimatfärdplan 2050 (M2014:03) avslutas den 31 december 2014.