Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan ID-nummer: Dir. 2015:30

Ansvarig: Kulturdepartementet, Regeringen

Kommittén Kulturbryggans uppdrag upphör den 31 september 2015. Kommittén Kulturbryggan driver en försöksverksamhet med bidragsgivning till nyskapande kulturprojekt. Kommitténs verksamhet ska inordnas som särskilt beslutsorgan i Konstnärsnämnden från och med den 1 oktober 2015.

Ladda ner:

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition