Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell rymdstrategi (U 2014:10) Dir. 2015:42

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 augusti 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En rymdstrategi för nytta och tillväxt

    Utredningen har funnit att svensk rymdverksamhet står på en stabil grund med internationellt konkurrenskraftig rymdindustri och starka forskningsmiljöer inom både grundforskning och tillämpad forskning. Samtidigt har användningen av rymdsystemen utvecklats till mera kostnadseffektiva samhällstjänster såväl som kommersiella tjänster.

Lagrådsremiss

Proposition