Kommittédirektiv från Utrikesdepartementet

Medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehålls-och arbetstillstånd Dir. 2015:50

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för att överlämna vissa förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls-och arbetstillstånd till en tjänsteleverantör. Uppgifterna gäller i huvudsak att ta emot ansökningar och förmedla dem till den handläggande myndigheten.

Ladda ner:

Syftet är att öka servicen till de sökande och bidra till en kostnadseffektiv hantering.

Utredaren ska bland annat ta ställning till om ett överlämnande är lämpligt och utreda de rättsliga förutsättningarna och vid behov föreslå författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd

    Den 7 maj 2015 tog regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare för att utreda förutsättningarna för att lägga ut vissa förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd till en extern tjänsteleverantör i utlandet. Utredningen antog namnet Tjänsteleverantörsutredningen (UD 2015:01). Den 10 december 2015 beslutades om tilläggsdirektiv för att även utreda behovet av och förutsättningarna för en förändrad hantering av uppehållstillståndskort (UT-kort).

Lagrådsremiss

Proposition