Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om politisk information i skolan (U 2014:13) Dir. 2015:55

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 12 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Politisk information i skolan

    I denna lagrådsremiss föreslås att nya bestämmelser införs i skollagen (2010:800) som anger att det är rektorn som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen.

Proposition (1 st)

  • Politisk information i skolan

    I denna proposition föreslås att nya bestämmelser införs i skollagen (2010:800) som anger att det är rektorn som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen.