Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Färre i häkte och minskad isolering Dir. 2015:80

Publicerad

En särskild utredare ska lämna förslag som syftar till att minska användningen av häktning och restriktioner.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • överväga och om det bedöms lämpligt föreslå nya former av straffprocessuella tvångsmedel som alternativ till häktning,
  • överväga och om det bedöms lämpligt föreslå tidsfrister för användningen av häktning och restriktioner,
  • identifiera och föreslå åtgärder för att begränsa restriktionsanvändningen och motverka isoleringen av häktade,
  • särskilt fokusera på åtgärder för att begränsa användningen av häktning och restriktioner för barn och andra unga lagöverträdare, och
  • lämna fullständiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 23 augusti 2016.

Pressmeddelande: Regeringen lämnar tre uppdrag som syftar till att minska användningen av häktning och bryta isoleringen av häktade

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Färre i häkte och minskad isolering

    Regeringen gav i juli 2015 en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag som syftar till att minska användningen av häktning och restriktioner. Häktes- och restriktionsutredningen (Ju 2015:08) presenterar sina förslag i ett betänkande.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)