Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Stärkt ställning för hyresgäster Dir. 2015:83

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska överväga vissa frågor om hyra av
lägenheter. I uppdraget ingår att

  • utvärdera upphävandet av lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. och ta ställning till om möjligheterna att ingripa mot fastighetsägare som inte tillhandahåller ett godtagbart boende bör utökas,
  • undersöka hur reglerna om hyresgästers inflytande över förbättrings- och ändringsarbeten tillämpas och ta ställning till om hyresgästernas inflytande bör stärkas,
  • föreslå hur lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad bör föras in i 12 kap. jordabalken och i samband med det ta ställning till om hyresgästens ställning bör stärkas,
  • belysa problemen med kriminella grupperingars användning av hyreslägenheter och ta ställning till om det bör bli lättare att säga upp hyresavtal för lägenheter som används av dessa,
  • utreda vissa frågor om uppsägning av lokalhyresavtal, och
  • analysera om rätten att säga upp hyresavtalet i samband med en begäran om överlåtelse bör kvarstå i sin nuvarande form.

Utredaren ska lämna de författningsförslag som övervägandena
ger anledning till.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2017.

Pressmeddelande: Uppdrag om att stärka hyresgästernas ställning

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Stärkt ställning för hyresgäster

    En särskild utredare har utrett vissa frågor om hyra av lägenheter. Utredningen föreslår bland annat att högre krav ställs på hyresvärdens information och att större hänsyn tas till hyresgästers intressen vid prövningen av om en ombyggnation ska tillåtas.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...