Organisation för utredningar om oredlighet i forskning ID-nummer: Dir. 2015:99

Ansvarig: Regeringen, Utbildningsdepartementet

En särskild utredare ska undersöka behovet av en ny hantering av ärenden som rör utredning av oredlighet i forskning och lämna förslag som säkerställer en tydlig och rättssäker hantering av misstänkt oredlighet. Uppdraget ska redovisas senast den 25 november 2016.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse