Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2015:110

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 oktober 2014 kommittédirektiv om nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (dir. 2014:140). Utredningens uppdrag skulle enligt de ursprungliga direktiven redovisas senast den 30 juni 2015. Regeringen beslutade den 30 april 2015 att uppdraget i stället skulle redovisas senast den 15 december 2015 (dir. 2015:49).

Utredningstiden förlängs ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 februari 2016.