Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Kommittén om översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande Dir. 2015:130

Publicerad

Ladda ner:

Sedan juni 2015 arbetar en parlamentariskt sammansatt kommitté för att se över målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Kommittén har bett om att kravet på delbetänkande ska utgå. I detta tilläggsdirektiv utgår kravet på delredovisningen och uppdraget ska i istället redovisas i sin helhet senast den 1 oktober 2016.

Mer om kommittén på Statens offentliga utredningars webbplats

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition