Kommittédirektiv från Utrikesdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd (UD 2015:01) Dir. 2015:132

Publicerad Uppdaterad

Regeringen beslutade den 7 maj 2015 kommittédirektiv om medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd (dir. 2015:50). Den 10 december 2015 togs beslut om tilläggsdirektiv 2015:132.

Ladda ner:

Den särskilda utredaren får nu i uppdrag att även utreda behovet av och förutsättningarna för en förändrad hantering av uppehållstillståndskort (UT-kort).

Utredningstiden förlängs och uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 16 maj 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd

    Den 7 maj 2015 tog regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare för att utreda förutsättningarna för att lägga ut vissa förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd till en extern tjänsteleverantör i utlandet. Utredningen antog namnet Tjänsteleverantörsutredningen (UD 2015:01). Den 10 december 2015 beslutades om tilläggsdirektiv för att även utreda behovet av och förutsättningarna för en förändrad hantering av uppehållstillståndskort (UT-kort).

Lagrådsremiss

Proposition