Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen Dir. 2016:17

Publicerad

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 november 2015 har statsrådet Sven-Erik Bucht tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen (dir. 2015:121). Regeringen beslutar att förlänga utredningstiden.

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen (dir. 2015:121). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 december 2016.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

    Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 november 2015 har statsrådet Sven-Erik Bucht tillkallat en särskild utredare med uppdrag att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen (dir. 2015:121). Regeringen beslutar att förlänga utredningstiden.

  • Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

    Vid regeringssammanträdet den 19 november 2015 tog regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå de förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig lagstiftning när det gäller vissa frågor.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition