Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå Dir. 2016:24

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av hela systemet för tillträde till sådan högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare och lämna förslag till ett öppnare och enklare system.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)