Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Kommittédirektiv: Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning Dir. 2016:39

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska analysera och ge förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster. Utredaren ska, med utgångspunkt i de nationella digitala tjänsterna Mina meddelanden och Svensk e-legitimation, analysera tjänsterna och lämna förslag till utformning av:

– organisering och ansvarsfördelning för de nationella digitala tjänsterna,

– åtgärder och incitament för att uppnå en ökad användning av de nationella digitala tjänsterna, och

– samverkan mellan offentlig och privat sektor i tillhandahållandet av de nationella digitala tjänsterna.

Uppdraget ska, när det gäller följande frågor om Mina meddelanden, redovisas i ett delbetänkande senast den 15 mars 2017.