Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro (U 2015:11) Dir. 2016:50

Publicerad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 december 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition