Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet Dir. 2016:75

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå hur regelverket för Rättsmedicinalverket (RMV) ska anpassas så att verksamheten kan bedrivas med effektiva arbetsformer och stor hänsyn tagen till människors integritet.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

 • ta ställning till möjligheten och behovet av att införa en särskild personuppgiftsreglering för RMV,
 • beakta enskildas behov av skydd för sin integritet,
 • se över hur uppgifter kan inhämtas och hanteras i den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten,
 • analysera hur regleringen av myndighetens hantering av humanbiologiskt material bör se ut, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017.

Pressmeddelande: Regeringen tillsätter utredning för att stärka integriteten i Rättsmedicinalverkets verksamhet

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

  En särskild utredare ska föreslå hur regelverket för Rättsmedicinalverket (RMV) ska anpassas så att verksamheten kan bedrivas med effektiva arbetsformer och stor hänsyn tagen till människors integritet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

  Uppdraget har varit att föreslå hur regelverket för Rättsmedicinalverket (RMV) ska anpassas så att verksamheten kan bedrivas med effektiva arbetsformer och stor hänsyn tagen till människors integritet.

Lagrådsremiss

Proposition