Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Rekryteringen av ordinarie domare Dir. 2016:89

Publicerad

En särskild utredare ska se över rekryteringen av ordinarie domare i syfte att säkerställa att alla domstolar i hela landet även i framtiden kan rekrytera domare som tillhör de allra skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna.

Ladda ner:

I uppdraget ingår bland annat att

  • utvärdera systemet med extern adjunktion i hovrätt och kammarrätt, analysera om det i ljuset av praxis om jäv behöver förändras och bedöma om det kan vidareutvecklas, till exempel genom att tillämpas även i tingsrätt och förvaltningsrätt,
  • kartlägga och analysera om benägenheten att söka domaranställningar påverkas av öppenheten i ansökningsförfarandet, och
  • överväga hur de enskilda domstolarnas, Domarnämndens och Domstolsverkets roller och funktioner i rekryteringsarbetet kan tydliggöras och utvecklas.

Utredaren ska lämna fullständiga författningsförslag och de förslag till åtgärder i övrigt som behövs.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017.

Pressmeddelande: En utredning av rekryteringen av ordinarie domare

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Rekryteringen av ordinarie domare

    En särskild utredare ska se över rekryteringen av ordinarie domare i syfte att säkerställa att alla domstolar i hela landet även i framtiden kan rekrytera domare som tillhör de allra skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Rekrytering av framtidens domare

    Utredningens övergripande uppgift har varit att se över rekryteringen av ordinarie domare i syfte att säkerställa att alla domstolar i hela landet även i framtiden kan rekrytera domare som tillhör de allra skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna.

Lagrådsremiss

Proposition