Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Stärkt rättssäkerhet och effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring

Publicerad

En särskild utredare ska se över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet. Syftet är att stärka rättssäkerheten inom området samt att skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet

    Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet. Meningen med utredningen har varit att stärka rättssäkerheten inom området och skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring. Utredningen överlämnar i januari 2018 betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5)

  • Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet

    Utredningen har sett över vissa processuella och processrättsliga frågor på socialförsäkringsområdet. Meningen har varit att stärka rättssäkerheten och skapa en mer effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring.

Lagrådsremiss

Proposition