Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner ID-nummer: Dir. 2016:115

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

På flera orter runt om i Sverige förekommer hot och våld mot bland annat blåljuspersonal och skadegörelse mot deras fordon. För att vända utvecklingen och motverka brottsligheten i dessa områden krävs det insatser från hela samhället och på olika nivåer. Som ett led i detta ska en särskild utredare överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner, dvs. yrkesutövare som bland annat har till uppgift att hjälpa andra.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

 • ta ställning till vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd,
 • överväga om angrepp mot vissa funktioner, bland annat sådana som har till uppgift att garantera säkerhet, liv och hälsa, bör anses som särskilt allvarliga i straffrättsligt hänseende,
 • ta ställning till om det straffrättsliga skyddet bör konstrueras på ett annat sätt än i dag eller behöver omfatta ytterligare brottsliga gärningar,
 • ta ställning till om det finns behov av ytterligare kriminalisering av hindrande av polisens, räddningstjänstens och ambulanssjukvårdens ingripanden eller hjälpinsatser, och
 • lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 juni 2018.

Pressmeddelande: Ett starkare straffrättsligt skydd för samhällsnyttiga funktioner

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Blåljusutredningen (Ju 2016:23)

  Ändring och utvidgning av uppdraget.

 • Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner

  På flera orter runt om i Sverige förekommer hot och våld mot bland annat blåljuspersonal och skadegörelse mot deras fordon. För att vända utvecklingen och motverka brottsligheten i dessa områden krävs det insatser från hela samhället och på olika nivåer. Som ett led i detta ska en särskild utredare överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner, dvs. yrkesutövare som bland annat har till uppgift att hjälpa andra.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse