Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården Dir.2017:11

Publicerad

Regeringen beslutade den 3 december 2015 kommittédirektiv om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården (dir. 2015:127). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 1 mars 2017. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juni 2017.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition