Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Beslagsutredningen (Ju 2016:08) Dir. 2017:50

Publicerad · Uppdaterad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 mars 2016 kommittédirektiv om att se över reglerna om beslag och husrannsakan (dir. 2016:20). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 28 september 2017.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 november 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition