Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder (Ju 2016:21) Dir. 2017:83

Publicerad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas den 1 november 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition