Kommittédirektiv från Finansdepartementet, Socialdepartementet

Reglering av yrket undersköterska

Publicerad

En särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur yrket undersköterska kan regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • beskriva yrkets innebörd och yrkesrollens beskaffenhet,
  • föreslå en ändamålsenlig reglering för yrkesgruppen under-sköterska, det vill säga att yrkesgruppen ska omfattas antingen av bestämmelserna om legitimation, skyddad yrkestitel eller annan reglering,
  • förtydliga vilken kompetens som ska krävas, och
  • lämna de författningsförslag som behövs.


Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Reglering av yrket undersköterska

    En särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur yrket undersköterska kan regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Stärkt kompetens i vård och omsorg

    Utredningens övergripande uppdrag har varit att föreslå hur yrket undersköterska kan regleras så att kvalitet och säkerhet ökas i hälso- och sjukvården samt omsorgen.

Lagrådsremiss

Proposition